Utsmykninger

UTSMYKNINGER

2008 – 09
Birkelunden Barnevernsenter, Eidsvoll

1995
Motivasjonskollektivet, Eidsvoll

1995
Diakonhjemmet, Oslo

1992
Nes Bo- og aktivitetssenter

1986
Sentralsykehuset, Elverum

1980
Moelven Aldershjem