Om

Kjell Nymoen
Billedkunstner – maler og tegner.
Født 1939 i Ringebu

Utdannelse
Statens Kunst og Håndverksskole 1959-63
Statens Kunstakademi 1963-66

Studiereiser
Sovjetunionen, Frankrike, England mfl.

Kontakt
Telefon arbeid: 62529754
Mobiltelefon:    94813895

Arbeider i eget stort atelier
Falsensgt. 12
2317 Hamar

Bosted
Frem til 1980 bosatt i Oslo
Fra 1980 bosatt i Hamar
Parkgt. 12c
2317 Hamar